Hein Schilder Groep

Stichtingen

Stichting Pater Klaas Schilder

Pater Klaas Schilder zette zich (vaak met gevaar voor eigen leven) in voor echt hulpbehoevende gemeenschappen en culturen. Het door armoede en oorlog geteisterde Congo, waar Klaas meer dan 50 jaar actief is geweest, is hier een goed voorbeeld van. Hij hielp daar mensen, die zich zorgzaam en sociaal inzetten door toekomstperspectief en werkgelegenheid te bieden. Het ging veelal om het bieden van allereerste levensbehoeften zoals voedsel, kleding, medicijnen en het bieden van een veilig onderdak, maar ook armoedebestrijding in het algemeen, scholingsprojecten en de bestrijding van ziekten zoals tbc, suikerziekte hadden hierbij prioriteit.

Het tweede doel van de Stichting is het ondersteunen of stimuleren van mensen of instanties in minder behoevende gemeenschappen die zich ten dienste stellen voor de gemeenschap en het geldelijke ondersteuning verlenen aan lokale bedrijven, instanties en organisaties die zich met hulp van vrijwilligers op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied inzetten voor het welzijn van mensen. Een goed voorbeeld hiervan is het organiseren van een feestelijke bijeenkomst voor mantelzorgwerkers, alwaar hun inzet beloont en geroemd wordt. 

Wilt u in aanmerking komen voor een geldelijke uitkering voor projecten passend bij de Stichting Pater Klaas Schilder? Dan kunt u een verzoek indienen via e-mail: info@paterklaasschilder.nl

Kijk voor meer informatie over de stichting op: https://www.paterklaasschilder.nl/index.php?id=3508&mid=1399

Stichting Werkend Missieteam

Aanvankelijk nog onder leiding van zuster Julia in 1965, doch al snel onder de bezielende leiding van Aaf Beers is het missiewerk uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die thans enkele tientallen leden telt. De stichting is opgericht in december 1981 en sinds januari 2008 ook een ANBI-erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Alle werkzaamheden van de Stichting, van de ontvangst van de goederen tot de distributie ter plaatse, wordt gedaan door vrijwilligers. Het werk wordt mogelijk gemaakt door geldelijke donaties of donaties in de vorm van goederen. Deze donaties in welke vorm dan ook maken het mogelijk om jaarlijks meerdere hulpgoederentransporten te verzorgen naar o.a. Roemenië, Oekraïne en Polen. Ook is er de laatste jaren een sterke toename van de vraag naar armoedebestrijding in de eigen regio. Tegenwoordig zijn de activiteiten van de Stichting dan ook uitgebreid middels een samenwerking met de stichting Purmerendse Voedselbank en Noppes en armoedebestrijding een-op-een.

De stichting kan alle mogelijke vormen van steun goed gebruiken. Wilt u een bijdrage leveren? Kijk dan voor meer informatie op de website: https://www.werkendmissieteam.nl/stichting-ondersteunen/donaties/