Hein Schilder Groep

Historie

De Hein Schilder Groep B.V. is voortgekomen uit Hein Schilder Bouw, welke is opgericht door Hein Schilder (Madoet) in 1932. Hij had nooit kunnen denken dat Hein Schilder Bouw zo groot heeft kunnen groeien in de afgelopen decennia. Het is nooit zijn bedoeling geweest om zo groot te worden, het overkwam hem. In Hein zijn jonge jaren had het dorp het zwaar te verduren zoals een watersnood in 1916, faillissement van bankiershuis Polak en de roomse Hanzebank, onterechte afsluiting van de visrijke Zuiderzee en een mondiale economische crisis met grote werkloosheid als gevolg. Toch ging hij niet bij de pakken neer zitten en bood zich aan voor elke klus die zich voordeed en zo ontstond het begin van zijn eigen bedrijf. Tot de Tweede Wereldoorlog groeide de onderneming door naar dertien medewerkers. Door gebrek aan bouwmaterialen mocht er tijdens de oorlog vanaf 1942 in Nederland alleen nog gebouwd worden voor oorlogsdoeleinden en de voedselvoorziening. Er ontstond daardoor een woningnood, waaraan na de bevrijding onder leiding van het Provinciale Bureau voor Wederopbouw snel een eind gemaakt moest worden. Na de Tweede Wereldoorlog wist Hein Schilder te profiteren van de wederopbouw; mede ook door een besluit van het Bureau van Wederopbouw om de zogenaamde HS-woning (Hein Schilder Woning) aan te bevelen vanwege kwaliteit, prijs en snelheid van bouwen. Meerdere opdrachten uit de regio stroomden binnen. Eind jaren 40 besloot hij een eigen materieelwerf te beginnen zodat het bedrijf beter was toegerust op de werkzaamheden voor grote bouwprojecten. Hij begon de loods aan het Slobbeland met een eigen timmerfabriek. Daarna volgden ook eigen vakschilders, metselaars en ijzervlechters. In de loop der jaren maakte Hein Schilder naam in heel Noord-Holland met de uitvoering van grote projecten in Weesp, Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Hij bouwde voornamelijk woonhuizen, maar ook scholen, theaters en zelfs een behandelcentrum. Het bedrijf bleef tot 1998 in handen van de familie Schilder, waarna het bouwdeel werd verkocht. Wat rest is het beheer en verhuur van de vastgoedpanden die reeds in bezit waren. Zo ontstond de Hein Schilder Groep B.V. De Hein Schilder Groep B.V. is vandaag de dag gevestigd in het oude woonhuis van Hein Schilder (Madoet) aan de Haven 116 te Volendam.

Naast de activiteiten in de bouwsector was Hein Schilder veel bezig met maatschappelijke doelstellingen. Zo is ook Hotel Spaander, dat in zwaar weer terecht was gekomen, overgenomen van Leendert Spaander. Leendert kon door de slechte bezetting van Hotel Spaander het hoofd niet meer boven water houden. Nadat Hotel Spaander was overgenomen werd ook hier een verbeterslag gemaakt in de bedrijfsvoering. Het hotel maakte met de tijd meer naamsbekendheid; dit was mede te danken aan de manier van betaling. Er werden namelijk bekende schilders uitgenodigd om te verblijven in het hotel, als compensatie voor hun verblijf werd een Volendams portret geschilderd. Op deze manier is er in de loop der jaren een hele kunstcollectie opgebouwd, die veel bekijks heeft. Deze kunstcollectie is vandaag de dag nog steeds in eigendom. Het pand waarin Hotel Spaander destijds was gevestigd, is in 2023 verkocht.

De interesse voor maatschappelijke doelstellingen is overgegaan op de kinderen van Hein Schilder. Zo was de zoon van Hein Schilder, Klaas Schilder, oprichter van de Stichting Pater Klaas Schilder. Zoals de naam al doet vermoeden was hij pater. Hij was zeer gedreven in het ondersteunen van bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben op deze wereld. Klaas zat veel in Congo om zijn goede doelen na te streven, waaronder armoedebestrijding in het algemeen, het bieden van een veilig onderdak, scholingsprojecten en de bestrijding van ziekten zoals tbc en suikerziekte. Klaas is overleden in 2021, maar zijn stichting bestaat nog steeds.

De dochter van Hein Schilder, Aaf Schilder, is de oprichtster van de Stichting Werkend Missieteam. Het doel van de stichting is het verzamelen van al dan niet gebruikte kleding, levensmiddelen en andere roerende goederen, om deze te verdelen onder behoeftige personen over de gehele wereld. Dit doel wordt verwezenlijkt door de inname, de sortering en de verzending van bijdragen van personen en instellingen en door een persoonlijke zorg voor de distributie ter plaatse. De stichting wordt nog altijd geleid door Aaf Schilder.